Actions

Wertung/sv

From Kubbwiki

Symbolbild für Wertung/sv
Betyget visar om denna turnering för Champions Kubbwiki övervägas . Detta är t.ex. på Club interna ("Club intern") turneringar inte fallet