Wertung/sv

From Kubbwiki
Jump to: navigation, search
Symbolbild für Wertung/sv
Betyget visar om denna turnering för Champions Kubbwiki övervägas . Detta är t.ex. på Club interna ("Club intern") turneringar inte fallet